Κείμενο παρατηρήσεων της ΕΕΔΑ για την εφαρμογή στην Ελλάδα της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD)- Υποβολή προς την Επιτροπή της CRPD ενόψει της εξέτασης της Έκθεσης της Ελλάδας

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.